Kasutustingimused

 

Kasutustingimused (alates 20.10.2015).

KASUTUSTINGIMUSED

Enne veebilehe ja www.paulmann.lv veebipoe kasutamist lugege käesolevad kasutustingimused hoolikalt läbi.

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Käesolevad Kasutustingimused (edaspidi tekstis - Tingimused) sätestavad (1) veebilehe ja veebipoe www.paulmann.lv (edaspidi tekstis - paulmann.lv) kasutuskorra ning (2) Ostja ja Müüja vahelised õiguslikud suhted.

 1.2. Piiratud vastutusega osaühing Paulmann-Gaisma, ühtne registreerimisnumber 40003273385, juriidiline aadress: Riia, Ģertrūdes 53-1A, LV1011, Läti, tel.nr: 67280542 (edaspidi tekstis  - Müüja), kindlustab veebikauplusel paulmann.lv ligipääsetava sisu ning osutab teenuseid käesolevate Tingimuste kohaselt.

1.3. Käesolevate Tingimuste kohaselt on Ostja teovõimeline füüsiline isik, kes ostab kaupu veebikauplusest paulmann.lv või kasutab muidu paulmann.lv teenuseid, või juriidiline isik. Käesolevad Tingimused kehtivad kõikidele Ostjatele, sõltumata sellest, kas Ostja on veebilehel on loonud oma kasutajakonto.  

1.4. Veebikaupluse paulmann.lv kaudu on õigus kaupu osta teovõimelistel füüsilistel isikutel, s.t. täisealistel isikutel, kelle teovõime pole kohtu poolt piiratud.

1.4.1. paulmann.lv teenuseid ei osutata juriidilistele isikutele (edaspidi tekstis - B2B klient). Müüja palub B2B klientidele osutatavate teenuste suhtes helistada telefonile +37167280542 või saata e-kiri e-posti aadressile: paulmann@latnet.lv

1.5. Kui Ostja on veebikaupluse paulmann.lv kaudu tellinud ja ostnud veebikaupluse paulmann.lv poolt pakutavaid kaupu, siis loetakse sellega, et Ostja on tutvunud distantslepingu tingimustega ning nõustub nendega täielikult ning kohustub distantslepingu tingimusi järgima.

1.5.1. Distantsleping (edaspidi tekstis - Leping) sõlmitakse Müüja ning veebikaupluse paulmann.lv kaudu tellimuse teinud ja ostu sooritanud Ostja vahel. Leping jõustub hetkel, mil Ostja on kaugsidevahendeid kasutades sooritanud tellimuse ning saanud Müüjalt e-kirjaga saadetud tellimuskinnituse. Tellimus ja tellimuskinnitus loetakse kättesaaduteks, kui need on adresseeritud isikutele ligipääsetavad. Leping kehtib kuni selle täitmiseni, s.t. kuni tellimuse eest tasumiseni ning kauba üleandmiseni. Leping kehtib kõikide veebikaupluse paulmann.lv kaudu tehtud tellimuste ja ostude suhtes, ent ei kehti piiratud vastutusega osaühingu Paulmann Gaisma kauplustes tehtud tellimuste ja ostude suhtes.

 1.5.2. Müüja ei säilita paulmann.lv kaudu soetatud kaupade ja teenuste kohta sõlmitud Lepinguid, need on Ostjale ligipääsetavad iga kord enne ostu sooritamist.  

1.6. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada igal ajal, ilma eelnevalt hoiatamata, avaldades need https://www.paulmann.lv /noteikumi. Ostja suhtes kehtivad tellimuse sooritamise kehtinud Tingimused. Ostja on kohustatud enne iga ostu sooritamist tutvuma veebikaupluse paulmann.lv Tingimustega, Ostjal on võimalik need säilitada püsival andmekandjal või välja trükkida.

 1.7. Ostjal pole õigus kasutada veebikaupluse paulmann.lv teenuseid, kui ta pole eelnevalt tutvunud Tingimustega või ei nõustu nendega. Sel juhul palub Müüja, et Ostja sooritaks ostud lähimas Paulmann-Gaisma OÜ kaupluses (vt.siit https://www.paulmann.lv/kontakti)

2. KAUPADE KIRJELDUS JA HINNAD

2.1. Veebikaupluse paulmann.lv kaudu pakutavate kaupade hinnad on osutatud eurodes, kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu. Kaupade hinnad ei sisalda tasu kaupade kohaletoimetamise eest.

2.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal ühepoolselt muuta, ilma eelnevalt hoiatamata, kaupade sortimenti, hindu, määrata kaupadele ja teenustele erihindasid. Kaupu ja teenuseid müüakse tellimuse tegemisel kehtinud hindadega. Väljapandud kaupadel on informatiivne tähendus, neid uuendatakse perioodiliselt.  

2.3. Müüja jätab endale õiguse igal ajal ühepoolselt muuta, ilma eelnevalt hoiatamata, kaupade spetsifikatsioone. Kaubakirjeldustes kasutatakse tootja poolt esitatud teavet ja kujutisi.

2.4. Veebikaupluse paulmann.lv kujutistel kujutatud kaupade värv, suurus, kuju ja muud näitajad võivad erineda kaupade tegelikest omadustest/näitajatest. Kujutistel on informatiivne tähendus.

3. TELLIMUSTE SOORITAMINE JA NENDE EEST TASUMINE

3.1. Kaupade soetamiseks veebikaupluse paulmann.lv kaudu tuleb sooritada järgmised tegevused:

3.1.1. valige kaup (või kaubad), lisage need "ostukorvi",

3.1.2. pärast kõikide valitud kaupade "ostukorvi" lisamist vajutage nupule "Tellimuse vormistamine";

 3.1.3. pärast kõikide kohustuslike väljade täitmist vajutage nupule "Telli". Ostu eest tasutakse täies ulatuses ülekandega.

3.2. Ostu eest tasutakse täies ulatuses ülekandega, lähtudes osutatud e-posti aadressile saadetud arvest.

 3.3. Müüjal on õigus keelduda müümast veebikaupluse paulmann.lv kaudu tellitud kaupa, teavitades sellest Ostjat, kui:

3.3.1. Müüja laos pole kaupa või seda pole tellimusest tulenevas koguses;

3.3.2. süsteemis esinevate tehniliste tõrgete tõttu ei vasta kauba hind ja näitajad kauba kohta käivale tegelikule informatsioonile.

3.3.3. Ostja pole tutvunud veebikaupluse paulmann.lv  TIngimustega.

3.4. Tellimuse eest tasutakse arvel esitatud andmete alusel.

3.5. Tellimus loetakse Ostjale ja Müüjale siduvaks alates hetkest, mil Ostja sooritas tellimuse ning sai Müüjalt e-kirjaga saadetud tellimuskinnituse. Tellimus ja tellimuskinnitus loetakse kättesaaduteks, kui need on adresseeritud isikutele ligipääsetavad.

3.6. Ostja on kohsutatud kontrollima tellimuses esitatud teavet ja andmeid. Ostja teavitab teabe ja/või andmete mittevastavuse korral Müüjat, kasutades Paulmann-Gaisma OÜ e- posti aadressi : paulmann@latnet.lv Ostja võib Tellimuse ja Tellimuskinnituse säilitada püsival andmekandjal või välja trükkida.

4. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE (KÄTTESAAMINE)

4.1. Veebikaupluse www.paulmann.ee kaudu tellitud kaubad toimetatakse Ostjale kätte Ostja tellimuses esitatud tarneaadressi kohaselt.

 4.2. Pärast seda, kui tasu Ostja tellitud kaupade eest on täies ulatuses laekunud Müüja kontole, valmistab Müüja kaubad ette Kliendile üleandmiseks. Kui kaup on üleandmiseks ette valmistatud, teavitab Müüja sellest Ostjat, saates vastavasisulise e-kirja Ostja e-posti aadressile.

4.3. Kaupa on võimalik kätte saada ainult sel juhul, kui tellimuse eest on täielikult tasutud.

4.4. Kaup antakse Ostjale üle Ostja ja Müüja esindaja allkirjastatud tarnelehe ja saatelehe alusel. Tellimus loetakse täidetuks kauba kättesaamisel ning nimetatud dokumentide allkirjastamisel.

 5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA MUUTMINE

5.1. Ostja peab tellimusest loobumiseks või tellimuse muutmiseks võtma ühendust Paulmann-Gaisma esindajaga, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: paulmann@latnet.lv

6. TAGANEMISÕIGUS  

6.1. Ostja võib kasutada taganemisõigust ning 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ühepoolselt loobuda veebikaupluse paulmann.lv kaudu soetatud kaubast ning tagastada see Müüjale. Taganemisõiguse kasutustähtaega arvestatakse alates päevast, mil Ostja või Ostja osutatud kolmas isik, kes pole vedaja, said kauba oma valdusse.

6.2. Ostja on kohustatud Müüjat teavitama taganemisõigusest enne taganemisõiguse kasutustähtaja lõppu, kasutades:

6.2.1. standartset lepingust taganemise avaldust - https://www.paulmann.lv /pielikums/atteikuma-veidlapa.pdf

6.2.2. ükskõik missugust muud üheselt mõistetatavat teadet Lepingust taganemise kohta;

6.2.3. Ostja võib täita ja esitada nimetatud lepingust taganemise avalduse või ükskõik missuguse muu üheselt mõistetatava teate Lepingust taganemise kohta, saates selle Paulmann-Gaisma OÜ e-posti aadressile: paulmann@latnet.lv või esitades selle isiklikult lähimas Paulmann-Gaisma kaupluses (vaata siit https://www.paulmann.lv/kontakti)

6.3. Kui Ostja ei kasuta standartset lepingust taganemise avaldust, siis esitab ta Lepingust taganemise avalduses järgmise teabe:

6.3.1. tellimuse sooritamise kuupäev;

6.3.2. kauba valdusse saamise kuupäev;

6.3.3. Ostja eesnimi ja perekonnanimi;

6.3.4. kauba täpne nimetus.

6.4. Ostja tagastab kauba Müüjal ilma põhjendamatult viivitamata, ent hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast seda, kui saatis Müüjale lepingust taganemise avalduse või teate taganemisõiguse kasutamise kohta. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

6.5. Müüja tagastab Ostjale ilma põhjendamatult viivitamata, ent hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast seda, kui on saanud Ostja teate Lepingust taganemise kohta,  Ostja poolt eelnevalt tasutud rahasumma. Müüja kasutab nimetatud rahasumma tagastamiseks samasugust makseviisi nagu Ostjagi, välja arvatud juhul, kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud teisiti.

6.6. Müüjal on õigus Ostja poolt eelnevalt tasutud rahasummat mitte tagastada seni, kuni Müüja on kauba kätte saanud või Ostja on Müüjale esitanud kinnituse kauba tagasisaatmise kohta.

6.7. Kui Ostja on selgesti väljendanud soovi kasutada sellist tarneviisi, mis ei ole Müüja pakutav kõige odavam standardtarneviis, siis pole Müüja kohustatud Ostjale hüvitama sellisest tarneviisist tingitud lisakulusid.

6.8. Ostja katab kauba tagasamisega seotud otsesed kulud.

6.9. Ostja vastutab kogu taganemisõiguse kasutustähtaja jooksul kauba kvaliteedi ja turvalise säilitamise eest. Ostja vastutab taganemisõiguse kasutamisel igasuguse kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupa pole kasutatud heausklikult, seal hulgas, kui kaupa on kasutatud muul eesmärgil, mitte kauba omaduste või selle kasutusviisi väljaselgitamiseks.  

6.10. Ostjal on õigus kasutada kaupa taganemisõiguse kehtivuse jooksul sel viisil, mis on vajalik kauba omaduste, kasutusviisi väljaselgitamiseks (samas ulatuses, kuivõrd seda on võimalik teha kaupluses enne kauba soetamist). Kaup ei tohi olla kahjustatud ega olla kaotanud oma esialgset väljanägemist (eemaldatamata ja kahjustamata etiketid, kahjustamata kaitsekile jne.), samuti ei tohi kaup olla kasutatud. Kui kaup pole täiesti komplekteeritud või juhul, kui kauba pakend on oluliselt kahjustatud (välja arvatud juhul, kui pakendit pole võimalik ilma kahjustamata avada), või juhul, kui kaup on kahjustatud, on Müüjal õigus vähendada kauba väärtust vastavalt kauba kulumisastmele või kaupa mitte vastu võtta. Proportsionaalselt vähendatava summa väljaarvutamiseks lähtutakse Ostja poolt kauba eest tasutud summast. Müüja teavitab kauba väärtuse vähendamisest Ostjat, saates vastavasisulise teate tellimuses osutatud e-posti aadressile.

6.11. Ostja annab kauba üle originaalpakendis, esialgses komplektatsioonis, ühes kauba saatedokumentidega - garantiitalongiga (kui see väljastati), kasutusõpetusega ja muude kaubaga seotud dokumentidega.

7. GARANTII

7.1. Veebikaupluse paulmann.lv kaudu pakutud kaupadele, kui see on märgitud saatedokumentides, kehtib tootjagarantii. Garantii kehtib vähemalt 2 (kaks) aastat, ent tootja võib sätestada lühema või pikema garantiitähtaja.

7.2. Tootjagarantii kehtib juhul, kui esitatakse ostu sooritamist tõendava dokumendi originaal. Maksekorraldust ja panga väljavõtet makse sooritamise kohta ei loeta ostu sooritamist tõendavaks dokumendiks;

7.3. Tootja garantiihoolduse saamiseks peab Ostja toimetama kauba Paulmann-Gaisma OÜ kauplusesse (vaata siit https://www.paulmann.lv/kontakti)

7.4. Ostja katab kauba transportimisega seotud kulud.

7.5. Garantii kehtib selle väljaandja (tootja) suhtes, lähtudes garantiidokumendi tingimustest.  

7.6. Tootjagarantii ei kehti tarvikute, toormaterhalide, toitelementide ja piiratud ressursiga kaupade suhtes.

7.7. Tootjagarantii ei kehti, kui kauba kahjustused tekkisid Ostja süü tõttu.

8. PRETENSIOONID LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVA KAUBA SUHTES

8.1. Kui Ostja on füüsiline isik Tarbikaitseseaduse mõistes, siis, sõltumata tootjagarantiist, on Ostjal õigus esitada nõue Müüja vastu kauba mittevastavuse kohta lepingutingimustele 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba soetuskuupäevast. Ostja esitab nõude Müüjale 2 (kahe) aasta jooksul, alates kauba mittevastavuse lepingutingimustele tuvastamise kuupäevast. Lepingutingimustele mittevastava kauba kohta esitatava nõude esitamise ja läbivaatamise korda reguleerib Ministrite kabineti 01.08.2006 määrus nr. 631 (edaspidi tekstis - Määrus nr.631; http://likumi.lv/doc.php?id=141276)

8.2. Kui kauba mittevastavus lepingutingimustele tuvastatakse esimese 6 (kuue) kuu jooksul, alates kauba soetamiskuupäevast, võib Ostja esitada Müüjale veel ühe alljärgneva nõude:

8.2.1. kõrvaldama tasuta kauba mittevastavus lepingutingimustele või hüvitama kauba mittevastavuse kõrvaldamisega seotud kulud;

8.2.2. vahetama kaup välja samasuguse või ekvivalentse kauba vastu, millega tagatakse vastavus lepingutingimustele;

8.2.3. tühistama leping ning tagastama kauba eest tasutud rahasumma.

8.3. Kui kauba mittevastavus lepingutingimustele tuvastatakse 6 (kuus) kuud pärast kauba lepingutingimustele mittevastavuse tuvastamist, võib Ostja esitada Müüjale ühe alljärgneva nõude:

8.3.1. kõrvaldama tasuta kauba mittevastavus lepingutingimustele või hüvitama kauba mittevastavuse kõrvaldamisega seotud kulud;  

8.3.2. vahetama kaup välja lepingutingimustele vastava samasuguse või võrdväärse kauba vastu.

8.4. Ostja esitab nõude lepingutingimustele mittevastava kauba kohta kohta, järgides Määrusega nr.631 (vaata siit: http://likumi.lv/doc.php?id=141276) sätestatud nõudmisi ja korda. Ostja täidab nõude esitamiseks ette nähtud vormi (vaata siit: https://www.paulmann.lv /pielikums/atteikuma-veidlapa.pdf) ning esitab selle Müüjale:  Paulmann-Gaisma kauplusesse (vaata siit: https://www.paulmann.lv/kontakti). Ostja esitab koos nõudega ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.

8.5. Müüja ei vastuta mitte mingisuguste kauba defektide eest, mis on tekkinud kaupade kulumise, tahtliku kahjustamise, hooletuse, mittevastavate töötingimuste, kasutusõpetuse mittejärgimise, ebaõige kasutamise, ümberkujundamise või remondi tõttu, kui Ostja on kaupu remontinud ilma Müüjat teavitamata.

8.6. Kui kaup ei sobi Ostjale suuruse, värvi, kuju või muul taolisel põhjusel, ent on muidu lepingutingimustele vastav, ei ole Ostjal õigus nõuda kauba väljavahetamist teise kauba vastu. Nagu kauba väljavahetamiselgi, pole Ostjal õigus nõuda raha tagastamist, kui kaup on ilma defektide ja kahjustusteta, kuid lihtsalt ei meeldi Ostjale või pole talle vajalik. Käesolev säte ei kehti veebikaupluse paulmann.lv kaudu tehtud ostude suhtes.

9. ISIKUANDMETE KAITSE

9.1. Ostjate isikuandmete töötlemisel lähtutakse Isikuabdmete kaitse seadusega sätestatud nõudmistest ning muudest Läti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset. Müüja kasutab Ostja isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks selliseid organisatoorseid ja tehnilisi vahendeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku tuvastamise või vahetamise eest, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

10. AUTORIÕIGUSED

10.1. paulmann.lv on Müüja ja Müüja koostööpartnerite omand, see on kaitstud Läti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korra kohaselt.

10.2. paulmann.lv sisu (seal hulgas, ent mitte ainult: avaldatud materjalide, logode, piltide, graafiliste kujutiste jne.) täielik või osaline avaldamine, reprodutseerimine, avalikkusele suunamine, üleandmine või salvestamine, ümberkujundamine või täiendamine ärilistel eesmärkidel on keelatud, välja arvatud autoriõiguste või intellektuaalse omandi õiguste valdajate nõusolekul. Käesolev keeld ei kehti sisu allalaadimise ja selle säilitamise kohta arvutis, tahvelarvutis, nutitelefonis, samuti väljatrükkimise suhtes üksnes isiklikuks (mitteäriliseks) kasutamiseks.

10.3. paulmann.lv sisu on lubatud tsiteerida kehtivate autoriõiguste tingimuste kohaselt. Sisu tsiteerimisel tuleb viidata allikale, keelatud on reprodutseerida, avaldada või levitada veebikaupluses paulmann.lv kasutatud PAULMANN kaubamärki või logot, ilma antud kaubamärgi või logo omaniku eelneva nõusolekuta.

10.4. paulmann.lv autoriõiguste rikkumisel võidakse Ostja võtta vastutusele Läti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korra kohaselt.

11. LINGID

11.1. Ostja teavitamiseks võidakse veebilehel paulmann.lv kasutada linke kolmandate isikute veebilehtedele. Nimetatud linke kasutatakse üksnes informeerimiseks. Müüja ei vastuta mitte mingisuguse informatsiooni eest, mida esitavad või avaldavad nimetatud kolmandad isikud, isegi sel juhul, kui nimetatud teabele võib ligi pääseda veebilehele paulmann.lv paigutatud lingi kaudu. Kolmandad isikud vastutavad ise vajaliku teabe avaldamise eest oma veebilehtedel, Müüja ei vastuta mitte mingisuguse ebapiisava, ebaõige või ebatõese teabe eest.  

11.2. Ostja on kolmandate isikute veebilehtede külastamisel kohustatud tutvuma nimetatud veebilehtede kasutustingimustega ja privaatsuspoliitika tingimustega.

12. VASTUTUS

12.1. Müüja ei vastuta mitte mingisuguste veebilehel paulmann.lv avaldatud teabe kasutamise tõttu tekkida võinud kulude, kaotuste, kahjude eest, samuti seepärast, et veebilehel paulmann.lv pakutav kaup, veebikauplus paulmann.lv ei olnud mingil põhjusel ligipääsetav või paulmann.lv töö oli häiritud või katkestatud.

12.2. Müüja ei võta endale mitte mingisugust vastutust ega mitte mingisuguseid riske, kui Ostja pole täielikult või osaliselt tutvunud Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga.

12.3. Müüja ei vastuta veebikaupluse paulmann.lv piltidel ja kujutistel nähtavatae kaupade värvi, suuruse, kuju või muude näitajate vastavuse eest kaupade tegelikele omadustele.

12.4. Ostja võtab endale täieliku vastutuse ja riski veebikaupluse paulmann.lv kaudu sooritatud ostude eest, seal hulgas kaupade kättesaamise eest.

12.5. Müüja ei vastuta kohustuste täitmise hilinemise või kohustuste mittetäitmise eest, või muul viisil mittetäitmise eest, mis on tingitud asjaoludest ja takistustest, mis jäävad väljaspoole Müüja mõistlikku kontrolli, seal hulgas, kuid mitte ainult, streigid (tööseisakud), valitsuse korraldused, sõjategevus, üleriigiline erakorraline seisukord, loodusõnnetused/anomaaliad, kohustuste mittetäitmine kolmandate isikute poolt, internetiühenduse häired, sidevahendite, arvutite ja tarkvara tõrked.

13. MUUD SÄTTED

13.1. Teabevahetus. Müüja suhtleb Ostjaga, kasutades Ostja e-posti aadressi, tavaposti aadressi, telefoninumbrit. Ostja võib kasutada veebilehel https://www.paulmann.lv/kontakti märgitud sidepidamisviise.

13.2. Küsimuste või lahkarvamuste korral võtab Ostja ühendust Paulmann-Gaisma OÜ esindajaga: telefonitsi või kasutades e-posti aadressi: paulmann@latnet.lv

13.3. Veebisaidi ja veebikaupluse paulmann.lv tegevust reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid, mida rakendatakse käesolevate Tingimuste suhtes. Kui Ostja on füüsiline isik Tarbijakaitseseaduse mõistes, siis tekkivaid suhteid reguleeritakse Tarbijakaitseseaduse ja muude tarbijakaitset käsitlevatee normatiivaktide kohaselt.

13.4. Kõik lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe võimatusel antakse vaidlus lahendamiseks kohtusse, lähtudes Läti Vabariigi seadusandlusega sätestatust.